Začátek sezóny 2019

25.04.2019

Pro letošní rok máme za sebou již čtvery závody. 

Paravoltiž

Barelové závody Počin Praha - Séba, Dáda

Závody na koni Hostěnice - Dáda

Voltiž

Barelové závody Havířov - Jednotlivci JB, JA, D, dvojice

Závody v Kralovickém dvoře - Junior JA, Skupina Junior

Děkuji všem za účast a pomoct při organizaci. Holkám za skvělou reprezentaci a budu se těšit na další závody!:-)