Výroční zpráva 2019

01.09.2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA

JK VOLTIŽ TROJAN ROK 2019


1/ Úvod

2/ Základní informace

2/ Akce v roce 2019

3/ Základní údaje o hospodaření

4/ Shrnutí a rok 2020

1/ Úvod

JK voltiž Trojan zahájil svoji činnost v lednu 2019 na základě předešlé několikaleté činnosti kroužku voltiže pod mateřskou JK Trojan. Naším cílem je sdružovat děti se společným zájmem o voltiž, umožnit jim pravidelné tréninky a účast na voltižních závodech. Kromě toho jim ale chceme poskytnout možnost trávit volný čas s kamarády při sportu, vést je k základním hodnotám jakými jsou přátelství, zodpovědnost, cílevědomost a týmový duch. Několik dětí z oddílu patří mezi osoby se zdravotním handicapem. Podle jeho stupně soutěží v různých kategoriích na paravoltižních závodech. Snažíme se, aby se děti na společných trénincích naučily vnímat a respektovat rozdíly dané zdravotním omezením a vzájemně si pomáhaly. Přirozeným způsobem se tak odbourávají bariery mezi oběma skupinami, děti se učí porozumnět světu osob se zdravotním handicapem, pochopit jejich potřeby a účinně jim pomáhat.

2/ Základní informace

Název organizace: Jezdecký klub voltiž Trojan, z.s.

Sídlo organizace: Donovalská 11, Praha 4

IČO: 07705336

Web. stránky: jk-voltiz-trojan.com

Tel. Kontakt: +420 702 009 455

Mail. adresa: jkvoltiztrojan@gmail.com

O nás

Oddíl je členem České jezdecké federace (ČJF) a České hiporehabilitační společnosti (ČHS). V roce 2019 měl oddíl 13 stálých členů ve věku 8-17 let. 11 dětí startovalo na voltižních závodech a čtyři děti závodů v paravoltiži. Některé děti závodili ve voltiži i paravoltiži současně. Trénují pod vedením Kateřiny Garetové a Markéty Šircové. Katka má certifikát lonžéra a cvičitele voltiže. Dalšími lonžéry, kteří mají licenci lonžéra regitrovanou u ČJF jsou Jitka Francová pro voltiž a Jana Tichá pro paravoltiž.

Oddíl využíval dva koně, kteří prošli přípravou voltižních koní a poté složili potřebné zkoušky předepisované ČJF. Těmito čtyřnohými kamarády jsou třináctiletý Druh, devítiletá Merlina. Každodenním tréninkem koně udržujeme v dobré zdravotní a psychické kondici proto, aby byli spolehlivými partnery pro naše děti.

Voltiž

Voltižní ježdění patří k nejstarším druhům jezdeckého sportu, podle dostupných zdrojů sahají jeho kořeny až do starořímských her. Je to akrobatické a gymnastické ježdění na koni. Kůň jde krokem nebo cválá na kruhu a je vedený lonžérem na desetimetrové lonži.

3/Akce v roce 2019

Tréninky

Tréninky dětí probíhají pravidelně dvakrát týdně. Děti se rozcvičí a protáhnou, následuje nácvik sestav i jednotlivých cviků na "barelu", který imituje záda koně. Mezitím probíhá i "rozcvička" koní, na kterých v druhé části tréninku děti cvičí. Ke svým sestavám si děti vybírají hudbu i dresy, aby celkový dojem z předvedení jejich sestav byl co nejlepší. Průměrně jednou měsíčně vyměníme jezdeckou halu za tělocvičnu, kde děti posilují, protahují se a hrají hry. To je příjemným zpestřením tréninků, zvláště v zimě. Děti si voltiž vybraly nejen proto, že mají rády pohyb, ale spojuje je i láska ke koním. O ně se po skončení tréninku musí společně postarat - vykrokují je a vyčistí, připraví krmení, a vyčistí a uklidí postroje.

Spolupráce s ostatními oddíly

Na podzim se nám podařilo navázat spolupráci s JK Motion Mnichovice. Tento jezdecký oddíl nám umožnil tréninky na jejich pohyblivém trenažeru, který simuluje skoky cválajícího koně. Na cválajícím barelu jsme trénovali v čase společných tréninků v zimních měsících nebo při společném soustředění s dalšími oddíly. Nácvik sestav na tomto trenažeru velice šetří záda koně a umožňuje i nácvik těžších cviků za bezpečných podmínek.

Letní soustředění

V létě jsme společně s dětmi a s koňmi strávili společný týden na soustředění, při kterém jsme nejen pokračovaly v tréninkové přípravě, ale hráli jsme hry, chodili se koupat a společně si užívali volného času.

V létě se starší členky našeho oddílu zúčastnili soustředění v Drásově.


Kalendář závodů

Děti z oddílu paravoltiže měly v roce 2019 náročnou, ale úspěšnou sezonu. Zahájily ji v březnu barelovými závody, které v Dolních Počernicích organizoval JK Počin, pak pokračovaly závody v TJ Orion Braník, v červnu v JK voltiž Trojan, v srpnu ve stáji Epona Brno a v září v jezdeckém oddíle Ambra v Lukách nad Jihlavou. Jednotlivci se tak nominovali na MČR v paravoltiži, kde v kategorii TP1 získal Sebastian Lodin zlatou medaili a v kategorii MP2 Daniela Wiederová také zlato. Oba se tak stali mistry republiky ve svých kategoriích a Daniela Wiederová byla ještě ohodnocena Českou jezdeckou federací jako talent roku 2019. Z těchto výsledků našich dětí i koní máme velkou radost, své úspěchy si zaslouží. Jsou výsledkem jejich píle a pravidelných tréninků. Společně strávený čas jak při tréninku tak i na závodech z nich vytvořil skvělou partu.

Letošní sezona pro děti z oddílu voltiže začínala prvními závody už v březnu soutěží na Jezdeckém festivalu v Královicích, v dubnu v moravském Tlumačově, v květnu v Praze v TJ Orion Braník a v červnu v Chomutově. Tím si juniorská skupina zajistila nominaci na Mistrovství České republiky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Mistrovství se konalo ve dnech 20.-21. září a skupina z našeho oddílu zde na své první soutěži o mistrovský titul získali čtvrté místo ze sedmi startujících.

Závody v domovské stáji

Navíc nás těší skutečnost, že se nám v červnu podařilo uskutečnit i první paravoltižní závody u nás na Šeberově. Zúčastnilo se ho pět oddílů a jejich čestným ředitelem byl senátor Pavel Fischer. Také v příštím roce tyto závody plánujeme, a to na druhý červnový víkend. Během nich budeme vyhlašovat i vítěze Oblastního paravoltižního poháru.


Vystoupení pro veřejnost

V uplynulém roce také děti vystupovaly na několika exhibičních vystoupeních pro veřejnost. Ta jsou skvělá nejen tím, že přibližují toto méně známé odvětví jezdeckého sportu veřejnosti, ale také připraví děti na náročnou atmosféru závodů. Bylo to například v dubnu na výstavě Kůň 2019 v Letňanech a v červnu v Českém Krumlově na Slavnostech pětilisté růže, kde děti cvičily v dobových kostýmech.

Seminář

Práce s dětmi a pro děti prostřednictvím koní nás baví. Proto ji chceme dělat co nejlépe a dále se v ní vzdělávat. V dubnu jsme se zúčastnili semináře pro lonžéry, který organizoval Jezdecký klub Drásov. Zde jsme viděli ukázky, jak pracovat s mladým koněm a jak ho připravit na zkoušky voltižního koně. V listopadu jsme spolu s ostatními zástupci z dalších paravoltižních oddílů na třídenním semináři pořádaném TJ Orion Praha hodnotili uplynulou sezonu, nové klasifikace zdravotního handicapu a doplňovali stávající pravoltižní pravidla.

3/ Základní údaje o hospodaření

Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2019 bylo v průběhu roku vyrované, prostředky byly efektivně a účelně využity dle rozpočtových pravidel.

Voltižní oddíl hospodaří s členskými příspěvky a s dary od sponzorů.

Z členských příspěvků a sponzorských darů byly hrazeny tyto výdaje:

 • ustájení koní

 • Dresy pro skupiny - skupina D, Junior, případně pak pro některé jednotlivce voltiž/paravoltiž

 • Týmové oblečení

 • Částečně krmení či veterinární výdaje

 • Členské příspěvky ČJF a ČHS

 • Příspěvky na závody, primárně MČR

 • Potřeby koní na tréninky voltiže

 • Pojištění oddílu

 • Platba tělocvičny - ZŠ Šeberov, Mnichovice

 • Vybavení na tréninky pro děti - fitness vybavení, reproduktor aj.

 • Vybavení na hry na tábor + odměny pro děti

 • Výdaje za pořádané závody

JK voltiž Trojan z.s. v průběhu sledovaného období dosáhla výsledku hospodaření 0 Kč.

Příloha:

 • výkaz zisku a ztrát

 • rozvaha


4/ Shrnutí a rok 2020

V uplynulém roce jsme zvládli mnoho závodů a akcí, a to díky podpoře rodičů členů, sponzorů a příznivců oddílu. Jednalo se o materiální stránku či podporu naší činnosti a pomoc při tréninzích nebo našich akcích. Vše jsme zvládali díky skvělému kolektivu rodičů a zázemí v naší stáji. V roce 2020 bychom rádi v této činnosti pokračovali tak, jak jsme ji minulý rok začali. Chceme se opět nominovat na MČR a účastnit se ho a to jak ve voltiži, tak v paravoltiži. I příští rok plánujeme pořádat závody v paravoltiži v naší mateřské stáji.