Aktuality

Naším letošním cílem bylo rozcválat volnou sestavu skupiny Junior.. Krom toho, že si holky letošní cíl splnily, tak měly i nominaci na MČR ve voltiži, kde teď o víkendu vybojovali krásné 4.místo. Děkujeme chomutovským holkám za pomoc, rodičům za podporu a Malinkému za neuvěřitelnou trpělivost!

Poslední závody před MČR se nám moc vydařili. Sebík s Dádou měli první místo ve své kategorii a Štěpán se umístil na čtvrtém místě.. Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci! Mnoho úspěchů na MČR!

Tábor 2019

11.08.2019

Na letošním táboře se poprvé sešli pouze děti, kteří jsou členy voltižního kroužku. Společně jsme trénovali, hráli hry, vyráběli a vyzkoušeli jsme si i cheerleading. Za trénink děkujeme Ondrovi Linhovi..:-)

21.6.2019 se v Českém Krumlově pořádají pravidelné Slavnosti pětilisté růže. Krom dalších koňských vystoupení jsme letos přispěli i my svým voltižním a paravoltižním vystoupením, které bylo z důvodu špatného počasí pouze v kroku, ale mělo nemalý úspěch..:-)

Máme za sebou první pořádání paravoltižních závodů u nás ve Stáji Trojan. Všem, kdo nám pomohli s organizací moc děkujeme, díky tomu se závody skvěle vydařily..:-)

Srdečně zveme na paravoltižní závody, které se konají u nás ve Stáji Trojan. Na závody jsme upravili časový harmogram z dlvodu počtu přihlášených.

Závody v Orionce jsme si skvěle užili a krom toho si přivezli krásné místa a to jak ze závodů voltiže, tak i nedělní paravoltiže skvělá ocenění.

Pro letošní rok již známe termín příměstského tábora 29.7.-3.8. pro děti z voltiže! Přihlašte se u Katky Francové.:-) Budeme se těšit!

20.5.2018 - A abychom se nenudili, hled následující den se konaly v Praze také paravoltižní závody. Těch se zúčastnil Sebík, Béra, Klárka a Anita. Startovali všichni v kategorii jednotlivců, Séba s Klárkou v kategorii dvojic a všichni utvořili také paravoltižní skupinu.Umístění byla následující:
Paravoltiž celkově - Béra 7., Klárka 5. (obě ZO),...